Roger Technology – najlepšie a najtrvácnejšie pohony brán a závory pre Vaše bývanie

Elektromechanické pohony – vlastnosti a návody

Najdôležitejšie vlastnosti:

Bezporuchovosť a dlhá životnosť – keď ich raz namontujete, už sa k nim viac nemusíte vracať z dôvodu opráv, výpadkov, resetovania a podobne…  Už si len užívate ich funkcionalitu – a to oveľa dlhšie ako iní.

Majú neobvyklú vlastnosť v rámci pohonov – Označenie pohonov skutočne korešponduje s váhou brány, čiže napríklad pohon určený do 600 kg môžete dať naozaj na 600 kg bránu.

Všetky nastavenia sa vykonávajú v digitálnom menu prostredníctvom výberu predvolených parametrov a nastavením ich hodnôt a nie prekáblovaním rôznych svoriek na riadiacej jednotke.

Absolútna odolnosť voči mrazom: Vďaka magnetickým koncovým dorazom sa nemôže stat, že koncový doraz zamrzne, nakoľko je prevádzka bezdotyková, prevádzkovaná na príncípe magnetickej sily.

 

Možnosť nastavenia režimu práce pohonu, čiastočného otvorenia, spôsobu práce fotobuniek, času pauzy, automatického zatvárania, spôsobu reakcie na výpadok prúdu, možnosti dodatkového napájania z alternatívneho zdroja energie, spôsobu reagovania majáku, rýchosti chodu, bodu zrýchlenia a spomalenia, reverzu brány, elektrického zámku, automatickej brzdy pohonu.

Návody na elektromechanické pohony Roger Technology:

Návod na inštaláciu pohonov H30-650

Návod ROGER MONOS4_220

M40-návod-na-inštaláciu

Digitálne brushless pohony – vlastnosti a návody

Najdôležitejšie vlastnosti:

Bezporuchovosť a dlhá životnosť – keď ich raz namontujete, už sa k nim viac nemusíte vracať z dôvodu opráv, výpadkov, resetovania a podobne…  Už si len užívate ich funkcionalitu – a to oveľa dlhšie ako iní.

Majú neobvyklú vlastnosť v rámci pohonov – Označenie pohonov skutočne korešponduje s váhou brány, čiže napríklad pohon určený do 600 kg môžete dať naozaj na 600 kg bránu.

Použitie 100 % plne digitálnych motorov na princípe permanentného magnetického poľa – motor sa nezahrieva a takmer nepodlieha opotrebeniu.

Elegantný pohyb – Neuveriteľná tichosť.

100 % digitálna bezpečnosť a rozlišovanie prekážok.

Absolútne vhodné do najintenzívnejšej prevádzky – môžu pracovať celé dni nonstop.

Nízke napätie 24V – 36 V DC + záložné batérie.

Extrémne nízka spotreba energie!

Všetky nastavenia sa vykonávajú v digitálnom menu prostredníctvom výberu predvolených parametrov a nastavením ich hodnôt a nie prekáblovaním rôznych svoriek na riadiacej jednotke.

Absolútna odolnosť voči mrazom: Vďaka magnetickým koncovým dorazom sa nemôže stat, že koncový doraz zamrzne, nakoľko je prevádzka bezdotyková, prevádzkovaná na príncípe magnetickej sily.

 

Možnosť nastavenia režimu práce pohonu, čiastočného otvorenia, spôsobu práce fotobuniek, času pauzy, automatického zatvárania, spôsobu reakcie na výpadok prúdu, možnosti dodatkového napájania z alternatívneho zdroja energie, spôsobu reagovania majáku, rýchosti chodu, bodu zrýchlenia a spomalenia, reverzu brány, elektrického zámku, automatickej brzdy pohonu.

Návody na digitálne brushless pohony Roger Technology:

Návod na inštaláciu superrýchlych brushless pohonov BM30

Návod na inštaláciu krídlového brushless pohonu BE20