Roger Technology – návody a rady pri inštalácii

Roger Technology

Roger Technology má viac ako 35 – ročné skúsenosti v oblasti automatizácie. Dlhé roky pôsobila ako výrobca pohonov len pre popredné talianske značky, ktoré montovali jej komponenty pod vlastnou značkou. Po vynájdení digitálnej brushless technológie sa rozhodla nevyrábať pre iných, ale vstúpiť na trh pod pod vlastnou značkou, čoho prirodzeným dôsledkom je, že sa stáva lídrom na svetových trhoch jednotlivých štátov na ktorých pôsobí.

Fabrika Roger Technology sa rozprestiera na ploche viac ako 10 000 metrov štvorcových.

U všetkých produktov Roger Technology pochádzajú absolútne všetky procesy dizajnu, vývoja a výroby z fabrík na území Talianska. Na výrobu sa používajú najkvalitnejšie suroviny a materiály, železné a neželezné kovy. Dlhoročné skúsenosti so skutočnou výrobou pohonov a mechanickou výrobou zaručujú vysokú precíznosť mechanických častí vo výrobe a najinovatívnejšiu technológiu. Všetky pohony sú neobvykle predimenzované,  plastové či nylonové časti v prevodovkách nemajú miesto vo filozofii výroby Roger Technology.

Za najdôležitejšie vlastnosti pohonov Roger Technology považujeme bezporuchovosť a dlhú životnosť.

Majú neobvyklú vlastnosť v rámci pohonov – Označenie pohonov skutočne korešponduje s váhou brány, čiže napríklad pohon určený do 600 kg môžete dať naozaj na 600 kg bránu.

Všetky nastavenia sa vykonávajú v digitálnom menu prostredníctvom výberu predvolených parametrov a nastavením ich hodnôt a nie prekáblovaním rôznych svoriek na riadiacej jednotke.

Pohony Roger Technology sú absolútne odolné voči mrazom: Vďaka magnetickým koncovým dorazom sa nemôže stať, že koncový doraz zamrzne, nakoľko je prevádzka bezdotyková, prevádzkovaná na príncípe magnetickej sily.

Možnosť nastavenia režimu práce pohonu, čiastočného otvorenia, spôsobu práce fotobuniek, času pauzy, automatického zatvárania, spôsobu reakcie na výpadok prúdu, možnosti dodatkového napájania z alternatívneho zdroja energie, spôsobu reagovania majáku, rýchosti chodu, bodu zrýchlenia a spomalenia, reverzu brány, elektrického zámku, automatickej brzdy pohonu atď.

Pre pozretie kompletnej prezentácie Roger Technology kliknite prosím na nasledujúci odkaz: http://www.rogertechnology.com/discoverus/welcome.asp

Návody, rady, tipy a riešenie problémov pri inštalácii pohonov Roger Technology

 

Všeobecné informácie:

Na čo slúži plošák dodaný spolu s pohonom pri diaľkových ovládačoch?

Riešenie: Jedná sa o prijímač, zasúva sa do riadiacej jednotky na vyznačené miesto.

 

Pohon posuvnej brány Roger H30/650

Návod na inštaláciu pohonov H30-650

Chybové hlásenia pohonov H30/650:

5b(Sb) – odblokované núdzové odblokovanie

Riešenie:

 • zamknúť odblokovanie pohonu

 

15 – fotobunky 1 nie sú deaktivované a nie sú zapojené

Riešenie:

 • deaktivovať fotobunky 1, nastavením parametra 50 na hodnotu 00 a parametra 51 na hodnotu 00

14 – fotobunky 2 nie sú deaktivované a nie sú zapojené

Riešenie:

 • deaktivovať fotobunky 2, nastavením parametra 53 na hodnotu 00 a parametra 54 na hodnotu 00

 

Pri spustení programovanie sa na displeji zobrazí APPE a programovanie sa nespustí

Riešenie:

 • Chyba dráhy pohonu naznačuje, že nemáte nainštalovaný magnetický koncový doraz, alebo ho máte nainštalovaný, ale opačne (vymeňte doraz otvorenia za doraz zatvorenia), alebo ich máte síce nainštalované správne, ale priestor medzi magnetickým dorazom (čiže hrebeňom) je natoľko veľký, že magnetická sila nedosahuje až k pohonu (v tomto prípade odporúčame vyhnúť magnetický doraz na hrebeni (nainštalovať ho viac zošikma), čím zvýšite magnetickú silu.

 

Pohon robí manéver strašne pomaly alebo manéver nedokončí.

Riešenie:

 • pravdepodobne ste zle nastavili parametre v menu, alebo boli nastavené parametre, ktoré mali byť ponechané nastavené tak, ako boli v rámci výrobných nastavení. Je nutné resetovať pohon, aby sa dal do výrobných nastavení a začať proces zaúčania a nastavenia odznovu. Resetovanie vykonáte v parametri 90 na hodnote 00 podržaním tlačidla + a tlačidla – naraz po dobu 4 sekúnd. Na displeji sa Vám zobrazí rE5- a tým je pohon zresetovaný.

 

V návode nie je napísané ako pripojiť fotobunky:

Riešenie:

 • fotobunky pripájate podľa schémy 1 v krabičke od fotobuniek. Prvá fotobunka: Svorka 1 prvej fotobunky ide do svorky 24V na pohone, svorka 2 prvej fotobunky ide do svorky COM na pohone. Svorka 1 druhej fotobunky ide do svorky 24V na pohone, svorka 2 a 3 druhej fotobunky idú do svorky COM na pohone, svorka 4 druhej fotobunky ide do svorky FT1 na pohone.

 

Na ktoré svorky riadiacej jednotky sa má pripojiť anténa?

Riešenie: Na 2 svorky, ktoré sú označené nakreslenou anténou (nad svorkou PP)

 

Káblik trčiaci z antény je treba nadpojiť?

Riešenie: Pre zväčšenie sily (dosahu) signálu ho odporúčame ho vymeniť za koaxiálny tienený kábel

Na ktoré svorky sa pripája maják FIFTHY 230?

Riešenie: Maják pripájame podľa schémy číslo 3 uvedenej v manuály nachádzajúcom sa v krabici pri pohone, to znamená:

Na svorkovnici  majáku sú 2 svorky označené 230Vac. Kábel z krajnej svorky ide do  svorky 2 na pohone (nulák). Druhý kábel z majáku ide do svorky 10  ( je označená ako LAM). Ešte treba prepojiť fázu, čiže svorku 1 (označenú ako L) so svorkou 9. Následne treba prepojiť antenove svorky majáku s anténovými svorkami pohonu

Pohon krídlovej brány Roger Monos:

Návod ROGER MONOS4_220

Kam sa montujú cievky pribalené k sade pohonov?

Riešenie: Jedná sa o rozbehové kondenzátory, inštalujú sa do riadiacej jednotky na napäťové pripájacie káble od motorov.

 

Chybové hlásenie APPE – chyba dráhy

Riešenie: Nenastavili ste parametre 50, 51, 53, 54, 73, 74 na hodnotu 00 alebo máte zapnutú funkciu „človek prítomný“ – parameter A7 musí byť nastavený na hodnotu 00

 

Chybové hlásenie 15EE alebo 21EE:

Riešenie: niektorý z parametrov ste nastavili nesprávne a riadiaca jednotka odmieta spustiť pohon, aby neprišlo k jeho poškodeniu. Ak ste si nie istí, čo a kde ste nastavili, zresetujte pohon na výrobné nastavenia. Resetovanie vykonáte v parametri 90 na hodnote 00 podržaním tlačidla + a tlačidla – naraz po dobu 4 sekúnd. Na displeji sa Vám zobrazí rE5- a tým je pohon zresetovaný.

 

Ako sa dá nainštalovať pohon aj na jednokrídlovú bránu?

Riešenie: Pripojíte iba jeden motor na svorku motoru 1 riadiacej jednotky a parameter 70 prestavíte na hodnotu 01

 

Ktorými parametrami sa dá nastaviť oneskorenie jednotlivých krídiel?

Riešenie: Ak Vám nastavenie oneskorenia z výroby nevyhovuje, pri otváraní druhého krídla pridáte hodnotu v parametri 25, pri zatváraní pridáte hodnotu parametru 26

 

V návode nie je napísané ako pripojiť fotobunky:

Riešenie:

 • fotobunky pripájate podľa schémy 1 v krabičke od fotobuniek. Prvá fotobunka: Svorka 1 prvej fotobunky ide do svorky 24V na pohone, svorka 2 prvej fotobunky ide do svorky COM na pohone. Svorka 1 druhej fotobunky ide do svorky 24V na pohone, svorka 2 a 3 druhej fotobunky idú do svorky COM na pohone, svorka 4 druhej fotobunky ide do svorky FT1 na pohone.

 

Na ktoré svorky riadiacej jednotky sa má pripojiť anténa?

Riešenie: Na 2 svorky, ktoré sú označené nakreslenou anténou (ANT a COM)

 

Káblik trčiaci z antény je treba nadpojiť?

Riešenie: Pre zväčšenie sily (dosahu) signálu ho odporúčame ho vymeniť za koaxiálny tienený kábel

 

Pohon krídlovej brány Roger BE20/210

Návod na inštaláciu krídlového brushless pohonu BE20

Chybové hlásenia pohonov BE20/210:

18 alebo 19 – fotobunky nie sú zapojené a napriek tomu nie sú nastavené príslušné parametre na prevádzku pohonu bez fotobuniek.

Riešenie:

 • Nastavte parametre 50, 51, 53, 54 na hodnotu 00

 

20 alebo 21 – tlaková lišta nie je zapojená a napriek tomu nie sú nastavené príslušné parametre na prevádzku pohonu bez tlakovej lišty.

Riešenie:

 • Nastavte parametre 73 a 74 na hodnotu 00

 

APPE – chyba vo vedení, na prívodných kábloch alebo zle zatlačené tlačidlo TEST, alebo nenastavená prevádzka bez bezpečnostných zariadení.

Riešenie:

 • Skontrolujte parametre 50, 51, 53, 54, 73, 74 – či sú nastavené na hodnotu 00
 • Zopakujte zaúčací proces
 • Skontrolujte prívodné káble

Chybové hlásenie APPL (chyba na dráhe počas zaúčacieho procesu):

Riešenie:

 • Ak nemáte úplne zatvorenú bránu, zatvorte ju a zopakujte zaúčací proces
 • Skontrolujte prívodné káble
 • Niektorý z parametrov ste nastavili nesprávne a riadiaca jednotka odmieta spustiť pohon, aby neprišlo k jeho poškodeniu. Ak ste si nie istí, čo a kde ste nastavili, zresetujte pohon na výrobné nastavenia. Resetovanie vykonáte v parametri 90 na hodnote 00 podržaním tlačidla + a tlačidla – naraz po dobu 4 sekúnd. Na displeji sa Vám zobrazí rE5- a tým je pohon zresetovaný.

 

Ako sa dá nainštalovať pohon aj na jednokrídlovú bránu?

Riešenie: Pripojíte iba jeden motor na svorku motoru 1 riadiacej jednotky a parameter 70 prestavíte na hodnotu 00

 

Ktorými parametrami sa dá nastaviť oneskorenie jednotlivých krídiel?

Riešenie: Ak Vám nastavenie oneskorenia z výroby nevyhovuje, pri otváraní druhého krídla pridáte hodnotu v parametri 25, pri zatváraní pridáte hodnotu parametru 26

 

V návode nie je napísané ako pripojiť fotobunky:

Riešenie:

 • fotobunky pripájate podľa schémy 1 v krabičke od fotobuniek. Prvá fotobunka: Svorka 1 prvej fotobunky ide do svorky SC na pohone, svorka 2 prvej fotobunky ide do svorky COM na pohone. Svorka 3 prvej fotobunky ide do svorky 5 druhej fotobunky. Svorka 1 druhej fotobunky ide do svorky 24V na pohone, svorka 2 a 4 druhej fotobunky idú do svorky COM na pohone, svorka 3 druhej fotobunky ide do svorky FT1 na pohone.

 

Na ktoré svorky riadiacej jednotky sa má pripojiť anténa?

Riešenie: Na 2 svorky, ktoré sú označené nakreslenou anténou (ANT a COM)

 

Káblik trčiaci z antény je treba nadpojiť?

Riešenie: Pre zväčšenie sily (dosahu) signálu ho odporúčame ho vymeniť za koaxiálny tienený kábel

Na ktoré svorky sa pripája zvončekové tlačítko?

Riešenie: Na svorku 30 (PP) a svorku 32 (COM)

Pohony Bernal:
Videonávod na montáž pohonov Bernal:
Pripojenie fotobuniek k pohonom Bernal: Prvá fotobunka: Svorka 1 prvej fotobunky ide do svorky L+ na pohone, svorka 2 prvej fotobunky ide do svorky L- na pohone.  Svorka 1 druhej fotobunky ide do svorky L+ na pohone, svorka 2 druhej fotobunky ide do svorky L- na pohone, svorka 3 druhej fotobunky ide do svorky L – na pohone, svorka 4 druhej fotobunky ide do svorky LS na pohone.
Pripojenie externého prijímaču na pohony Bernal:
Svorka + na externom prijímači ide do svorky L+ na pohone. Svorka – na externom prijímači ide do svorky L- na pohone. Prvá svorka kanálu 1 (CH1) alebo prvá svorka kanálu 2 (CH2) ide do prvej svorky START na pohone. Druhá svorka kanálu 1 (CH1) alebo druhá svorka kanálu 2 (CH2) ide do druhej svorky START na pohone.
Ak sa Vám bežec po inštalácii nezacvakne do reťaze, dali ste ho naopak a je nutné ho otočiť na druhú stranu.