Smart home

Inteligentná zónová regulácia

Posted on

V dnešnom svete je úspora na výdavkoch za energie veľkou témou. Je to prirodzené, keďže náklady na energie neustále rastú. Klasický systém vykurovania/chladenia sa javí ako neefektívny, prinášajúci finančné straty. Vo všeobecnosti je spojený s prekurovaním miestností, následne v snahe ušetriť s odstavovaním kúrenia v miestnosti. Na opätovné vykúrenie takto vychladenej miestnosti (alebo naopak vychladenie […]