Smart home

Inteligentná zónová regulácia

V dnešnom svete je úspora na výdavkoch za energie veľkou témou. Je to prirodzené, keďže náklady na energie neustále rastú.

Klasický systém vykurovania/chladenia sa javí ako neefektívny, prinášajúci finančné straty. Vo všeobecnosti je spojený s prekurovaním miestností, následne v snahe ušetriť s odstavovaním kúrenia v miestnosti. Na opätovné vykúrenie takto vychladenej miestnosti (alebo naopak vychladenie miestnosti kde bola predtým vypnutá klimatizácia) sa spotrebuje oveľa viac energie, čo prináša opäť len ďalšie finančné straty. O skutočnej teplote v miestnosti nemáme pritom predstavu, nakoľko termostat nám len napovie aká je teplota v mieste jeho umiestnenia.

Inteligentná zónová regulácia nám zabezpečí:

  • presné automatické riadenie teploty na základe skutočnej aktuálnej teploty v miestnosti
  • automatickú reguláciu teploty jednotlivých miestností na základe časového harmonogramu alebo na základe informácií z rezervačného systému hotela či penziónu
  • jednoduché a rýchle vzdialené ovládanie teploty v ktorejkoľvek miestnosti z ktoréhokoľvek miesta na zemi
  • šetrenie Vašich finančných prostriedkov na úrovni 23 % – nej úspory výdavkov za energie a tým pádom návratnosť celej investície do 4 rokov

Inteligentná zónová regulácia sa dá použiť na akýkoľvek zdroj tepla a na akýkoľvek typ kúrenia. Systém je bezdrôtový, takže nevyžaduje žiadne stavebné zásahy, odstávku kúrenia, ani zmeny v jestvujúcej elektroinštalácii.

Na celý systém poskytujeme možnosti financovania, takže šetríte náklady ešte predtým ako ho zaplatíte.